Montáž a demontáž svodidel

Asfaltová živice

Kanalizace, odvodění,drenáže,propustky,kanalizační šachty a vpustě

Stavební činnost -fasády,omítky, štuky, sádrokartony,zdění,malby,obklady, dlažby atd..

Zámečnické práce – oplocení, zábradlí, sloupky

Ostatní práce – lajnování, dopravní značení vodorovné, svislé